I made this widget at MyFlashFetish.com.


  

ผู้แจ้งข่าวสาร สามารถติดต่อแจ้งข่าวยาเสพติด ได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๑๒.๑  ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  โทร.สายด่วน  ๐๒ - ๑๖๘๘ 
    ๑๒.๒  กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๒๗๒๖  และ  ๐ - ๒๒๕๒ - ๗๙๖๒ 
    ๑๒.๓  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ถนนดินแดง เขตพญาไท  กทม.  ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๔๑๔๐ - ๒๒๔๗๐๙๐๑ - ๑๙ ต่อ ๒๕๘  หรือโทรสาร ๐ - ๒๒๔๗ - ๗๒๑๗ 
    ๑๒.๔  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง  ถนนดินแดง  เขตพญาไท  กทม. ๑๐๔๐๐  โทร. ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๙๕๒, ๐ - ๒๒๔๕ - ๓๙๗๒   หรือ  โทรสาร  ๐ - ๒๒๔๕ - ๙๕๒ 
    ๑๒.๕  ตู้ ป.ณ.๑๒๓  สามเสนใน  กทม. ๑๐๔๐๐ 
    ๑๒.๖  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดเชียงใหม่  ๒๐๑๘๐  โทร. (๐๕๓)  ๒๑๑๗๙๓, (๐๕๓) ๒๑๒๐๒๘   หรือ โทรสาร (๐๕๓) ๒๑๑๘๐๘ และ (๐๕๓) ๒๑๑๗๘๐ 
    ๑๒.๗  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต้  ๔๓๔  ถนนไทรบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๓๑๒๐๘๘, (๐๗๔) ๓๒๓๓๐๐  หรือ โทรสาร (๐๗๔) ๓๒๑๕๑๔ 
    ๑๒.๘  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต  ถนนหน้าศูนย์ราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐  โทร. (๐๔๓) ๒๔๑๐๒๙, (๐๔๓) ๓๔๔๔๒๐ หรือ โทรสาร (๐๔๓) ๒๔๖ - ๗๙๐

                                                                                     

 

         แหล่งอ้างอิง http://www.defence.thaigov.net/inform/drug.htm

 

 

Comment

Comment:

Tweet

รบกวนเข้าไปตรวจสอบด้วย คลองเดื่อ ซอย1 ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง โคราช

#3 By (183.89.149.190|183.89.149.190) on 2014-08-02 15:34

แถวบ้านคลองเดื่อ ซอย1 ตำบลหมูสี มีคนขายยาบ้า ชื่ออ้น กับน้องสาวชื่ออุ้ย เค้ารู้กันทั่ว แต่ทำไรไม่ได้ เพราะมันสนิทกับตำรวจ แจ้งไปไม่เห็นทำอะไรได้เลย

#2 By น้ำ (183.89.149.190|183.89.149.190) on 2014-08-02 15:32

เคยเห็นคนโดนจับที่ดินแดงแล้วอีกไม่กี่วันก้อได้รับการปล่อยตัวมา อยากทราบว่าอย่างคนที่แจ้งไปจะแจ้งไปทำมัย ช่วยเช็คให้หน่อยนะคับ ผู้ต้องหาชื่อสมโภช เสี่ยงสกุล โดนจับไปประมาณวันที่ 12 มิ.ย 55 นี้เอง แต่ตอนนี้เดินลอยนวลอยู่

#1 By ศํักดา (103.7.57.18|61.90.49.141) on 2012-07-26 13:29