I made this widget at MyFlashFetish.com.

          

จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด  ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  จะสังเกตได้จาก 
         ๗.๑.๑ สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม  ไม่มีแรง  อ่อนเพลีย 
         ๗.๑.๒ ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้ง  และแตก 
         ๗.๑.๓ ร่างกายสกปรก  เหงื่อออกมาก  กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ำ 
         ๗.๑.๔ ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลพุพอง  อาจมีหนองหรือน้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง 
         ๗.๑.๕ มีรอยกรีดด้วยของมีคม  เป็นรอยแผลเป็นปรากฏที่บริเวณแขน  และ/หรือ ท้องแขน 
         ๗.๑.๖ ชอบใส่เสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  และสวมแว่นตาดำเพื่อปิดบังม่านตาที่ ขยาย 
๗.๒ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  ความประพฤติและบุคลิกภาพ  สังเกตุได้จาก 
       ๗.๒. เป็นคนเจ้าอารมย์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจตนเอง  ขาดเหตุผล 
       ๗.๒.๒ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
       ๗.๒.๓ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
       ๗.๒.๔ พูดจากร้าวร้าว  แม้แต่บิดามารดา  ครู อาจารย์  ของตนเอง 
       ๗.๒.๕ ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าหน้าผู้อื่น  ทำตัวลึกลับ 
      ๗.๒.๖ ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆ 
      ๗.๒.๗ ใช้เงินเปลืองผิดปกติ  ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย 
      ๗.๒.๘ พบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษตะกั่ว 
      ๗.๒.๙ มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
      ๗.๒.oไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายสกปรก ไม่เรียบร้อย ไม่ค่อยอาบน้ำ 
      ๗.๒.๑๑ ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ  และกลับบ้านผิดเวลา 
      ๗.๒.๑๒ ไม่ชอบทำงาน  เกียจคร้าน  ชอบนอนตื่นสาย 
      ๗.๒.๑๓  มีอาการวิตกกังวล   เศร้าซึม   สีหน้าหมองคล้ำ 

๗.๓ การสังเกตุอาการขาดยา  ดังต่อไปนี้ 
       ๗.๓.๑   น้ำมูก  น้ำตาไหล หาวบ่อย 
       ๗.๓.๒  กระสับกระส่าย  กระวนกระวาย  หายใจถี่  ปวดท้อง  คลื่นไส้  อาเจียน  เบื่ออาหาร  น้ำหนักลด  อาจมีอุจาระเป็นเลือด 
       ๗.๓.๓  ขนลุก  เหงื่อออกมากผิดปกติ 
       ๗.๓.๔  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดเสียวในกระดูก 
       ๗.๓.๕  ม่านตาขยายโตขึ้น  ตาพร่าไม่สู้แดด 
       ๗.๓.๖   มีอาการสั่น  ชัก  เกร็ง  ไข้ขึ้นสูง  ความดันโลหิตสูง 
       ๗.๓.๗  เป็นตะคริว 
      ๗.๓.๘ นอนไม่หลับ 
      ๗.๓.๙ เพ้อ  คลุ้มคลั่ง  อาละวาด  ควบคุมตนเองไม่ได้

       ที่มา   http://www.defence.thaigov.net/inform/drug.htm

 

 

Comment

Comment:

Tweet